NHÀ XƯỞNG

                              

                                           Công nhân may

                                         Giây chuyền may

                               Một góc phòng Kỹ thuât và máy giác mẫu

  

                                        Máy thêu

 

                                        Phòng thêu

 

 

                                        Máy cắt vòng

                                            Máy cắt tay

                                       Bộ phận là

                                          Bộ phận kiểm hoá

                                         Bộ phận kho

                                        Xuất kho

Công ty TNHH Tân Phú 378 LĩnhNam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tel:  +84 04 36 43 25 72
Fax: +84 04 36 43 25 73
Email: info@tanphufashion.vn